Katana Tamahagane 1

Katana lame en acier Tamahagane plié forgé main avec Bo hi